Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. -

ÇEVRE VE SOSYAL SORUMLULUK

Topluma karşı duyarlı ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde hareket eden Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş., topluma sağladığı katkıları sürekli kılmaya devam etmektedir.

İlk olarak 18-24 Aralık 2006 tarihleri arasında çocuk ve yetişkin kategorileri olmak üzere iki kategoride düzenlenen Satranç Turnuvası geleneksel hale getirilerek önümüzdeki yıllarda da yapılacaktır.

Erdemir Madencilik San. ve Ticaret A.Ş., insana ve çevreye olan sorumluluklarının bilincinde bir işletme olarak, hammadde ocaklarından peletleme ünitesine kadar çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmaktadır.

Enerji ve doğal kaynaklarını verimli kullanmak, işletme faaliyetleri sonucu oluşan toz-gaz emisyonları, katı-tehlikeli atıklar, gürültü gibi olumsuz çevresel etkenleri kontrol altında tutarak kirliliği azaltmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirmek, personelini ve toplumu çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmek için çalışmalar hızla sürdürülmektedir.

Fabrika sahası ve bölgede ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmaları yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. -
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document